Logo

Nyheter

d3 print

Tre måsten för att vara en konkurrenskraftig och attraktiv region inom Additiv Tillverkning

Kategori: Hållbar produktion

"Nulägesanalys av Additiv Tillverkning i Norra Mellansverige" är en rapport framtagen för Region Gävleborg och stålklustret Triple Steelix. Rapporten är skriven av Dr. Sima Valizadeh och Lennart Söderberg, Lic. Engineer, Sandbacka Science Park, Sandviken.

Digitalisering och omställning till nya och hållbara produktionsmetoder kräver en industriell strukturomvandling som ställer krav på ny digital teknologi, nya kompetenser och kunskaper men också nya affärsmodeller. För att nå dit måste vi arbeta med att:

  1. höja kompetensen i industri men framför allt i leverantörsledet,
  2. implementera ny digital teknik som exempelvis Additiv Tillverkning (AT) och
  3. koordinera och finansiera regionala insatser och resurser i samverkan med industri, SMF företag, kommuner, science parks, institut och akademier.

Insatser och initiativ för detta kan vara:

  • Ökad regional samordning för att undvika suboptimering och konkurrens mellan pågående satsningar.
  • Etablera effektivt samarbete med funktionella mötesplatser där kunskapsöverföring mellan SMFs längs hela värdekedjan.
  • Etablera testbäddar, det behövs men innebär stora och uppoffrande insatser.
  • Identifiera om samarbets- och finansieringsmöjligheter på europeisk, nationell och regional nivå.

Många SMF behöva ta in extern forsknings- utvecklings- och innovationskompetens i olika faser av sin idé- och produktutveckling.

Läs rapporten "Nulägesanalys av Additiv Tillverkning i Norra Mellansverige" i sin helhet >> Pdf, 841 kB.

Vill du komma i kontakt med Sima eller Lennart hittar du kontaktuppgifter under Medarbetare >>

Hållbar produktion