Logo

Nyheter

event

Innovationschecken blev startskottet för MittX hållbarhetssatsning

Kategori: Övrigt

För att möjliggöra för bolagets tillväxt och leva upp till de krav som ställs från kunderna har MittX på senare tid växlat upp sitt arbete med hållbarhetsfrågor, något som vi passade på att fråga mer om under en intervju med MittX verkställande direktör Fredrik Mickelsson.

Det snabbväxande bolaget MittX, beläget i Färila i Hälsingland, har stora ambitioner om att nå nya geografiska marknader med sina unika och modellanpassade ljusbågar till entreprenad- och jordbruksmaskiner. Med många av de namnkunniga maskintillverkarna som sina kunder beskriver Fredrik Mickelsson att kraven från kunderna blir allt högre, även på mindre leverantörer som MittX.

Vi försöker hela tiden utveckla vår produkt och tillföra mer värde. Att kunna säga att våra produkter är tillverkade av ett mer hållbart material ser vi som viktigt, säger Fredrik Mickelsson.

Från studiebesök till innovationscheck
Startskottet för arbetet blev den innovationscheck som MittX blivit tilldelade genom Sandbacka Science Park. En etablerad kontakt mellan parterna blev ingången för MittX möjlighet till det ekonomiska stödet i form av en innovationscheck.

Jag har haft lite sporadisk kontakt med Lejla på Sandbacka Science Park från det att jag kom in på MittX för snart två år sedan. Det började med ett studiebesök hos oss och vi har sedan hållit kontakten och fått förslag på möjligheter som kan vara intressanta för MittX, säger Fredrik.

Det var genom Lejla vi fick vetskap om checkarna. Hon identifierade att det fanns en möjlighet och guidade oss i hur vi skulle gå till väga för att ansöka. Vi var sedan med i en valideringsprocess för att kontrollera att vi faller inom ramarna för de krav som ställs, fortsätter han.

”Utan checken hade vi fått skjuta på det”
Med den erhållna innovationschecken valde MittX att ta in extern hjälp från Karin Hansson, konsult på MIKA Gruppen. Fredrik berättar hur de har valt att fokusera på arbetet med ISO 26000, en global standard som vägleder organisationer inom socialt ansvarstagande och samhällsansvar.

Det ger oss en enklare verifiering och ett intyg på att vi jobbar med dessa frågor. Ett arbete som vi räknar med att slutföra under vårkanten.

Vidare beskriver Fredrik hur innovationschecken var en bra grund som möjliggjorde att ett litet företag som MittX kunde ta steget att börja arbeta med dessa frågor.

Även om checken inte fullt ut täcker det totala kostnadsbeloppet så är det en enormt bra draghjälp för att vi ska orka i mål. Det var väl mer eller mindre avgörande för att vi skulle kicka i gång detta arbete. Utan checken hade vi fått skjuta på det litegrann.

Arbetet skapade fler möjligheter för MittX
Frågeställningar som rör innovation, hållbarhet och socialt ansvar är enligt Fredrik viktiga frågor som man inte bara ska prata om, utan som man också måste jobba med på ett konstruktivt sätt. Tack vare det arbete som påbörjades med hjälp av innovationschecken har MittX identifierat fler möjligheter kopplat till hållbarhet. Bland annat har bolaget övergått till att idag köpa in aluminium som är 80% återvunnen, i stället för att använda 100% jungfru som är väldigt energikrävande att framställa.

Arbetet som är gjort med innovationschecken fick en positiv spin-off. Det fick mig att tänka i ett större perspektiv. Hur kan vi inte bara prata om dessa grejer utan också göra något konkret? säger Fredrik.

Värdet av hållbarhetsarbetet
Kraven på leverantörerna ökar och kunderna lägger allt större fokus på frågor om hållbarhet, socialt ansvarstagande och regelefterlevnad. Fredrik framhäver vikten av att aktivt och proaktivt jobba med dessa frågor för att behålla rollen som leverantör och beskriver ett tillfälle då MittX hållbarhetsarbete verkligen skapat värde för företaget.

Vi fick en förfrågan från en stor internationell maskintillverkare för den norska marknaden, men för att vi skulle vara en godkänd leverantör behövde vi uppfylla ett antal kriterier. Vi insåg att vi inte var på plats med allt det som efterfrågades, men tack vare att vi kunde tala om och påvisa att vi jobbar med dessa frågor kopplat till ISO 26000 fick vi ändå passera som leverantör.

Arbetet med ISO 26000 blev en tydlig markör att vi förstått vitsen av frågeställningarna och utmaningarna kopplat till den och att vi tar det på fullaste allvar, avslutar Fredrik.

Vill du veta mer om MittX?

Kontakta Fredrik Mickelsson, VD på MittX

Om innovationscheckarna

Innovationscheckarna har initierats av Vinnova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och koordineras via SISP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till syfte att stärka små och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Sandbacka Science Park erhåller finansiering via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Gävleborg genom projektet Allmänna främjande insatser.

EU-logo
Region Gävleborg logo

Övrigt