Logo

Nyheter

covid-19

I spåren av pandemin

Kategori: Övrigt

Hur ser företagens situation ut i dagsläget och vilka eventuella utmaningar har de ställs inför. Sandbacka Science Park (SSP) har gjort en studie av Covid-19 pandemins påverkan på företag inom region Gävleborg.

Vad svarade företagen:

Inom ramen för projektet "Vi ställer om" har SSP kartlagt företagens nuvarande och framtida utmaningar, då situationen drasktiskt förändrades för företagen i och med covid-19. 85 företag har deltagit i studien som bestått av enkät, telefonintervjuer och intervjuer på plats.
Studien fokuserar på frågor om förändringar i omsättning, personalhantering, framtida utmaningar och eventuella problem som små och medelstora företag (SMF) står inför med fokus på försörjningsskedjan. Enkäten består av 22 frågor för tillverknings-, tjänste- och handelsföretagen samt 30 frågor för besöksnäringen.

Studien visar att utvecklingen inom digitaliseringen accelererat, hemarbete har förekommit mer än vanligt och en relativt god omställningsförmåga har underlättat hanteringen av krisen. Lärdomar som de flesta företag tar med sig från pandemin är vikten av att ha en god förmåga att ställa om och att ha ett hållbart erbjudande. De flesta tror att nya affärsmodeller krävs för att bli långsiktigt hållbara, både inom den traditionella industrin såväl som inom besöksnäringen.

Läs rapporten i sin helhet >> Pdf, 630.7 kB.

Se filmen med Ulric och Sebbe (FB) >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor och funderingar:

Sebastian Sandlund Projektkoordinator ”Vi ställer om”, sebastian.sandlund@sandviken.se
Eva Hofstrand Turism chef, Sandvikens Kommun, eva.hofstrand@sandviken.se
Lennart Söderberg Processledare, Sandbacka Science Park, lennart.soderberg@sandviken.se


Övrigt