Logo

Nyheter

event

Snart kan spårbarhet i tillverkningsprocessen öka företagets kundnöjdhet och hållbarhet

Kategori: Övrigt

Maximalfönster är idag en del av tiotusentals hem runt om i Sverige, Norge och övriga Europa. I en intervju med Erika Parneborg, VD på Maximalfönster, har vi fått höra mer om företagets ambitioner att fortsätta revolutionera fönsterbranschen i framtiden. Innovationschecken som företaget tilldelades under vintern 2022 har bidragit till ett försprång. Snart kan en digital lösning på spårbarhet bidra till ökad effektivitet i produktionen, minskat materialsvinn och ökad kundnöjdhet genom kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser.

Det innovativa företaget Maximalfönster har lång erfarenhet av att skapa smarta lösningar för framtiden. Redan år 2008 var de med och revolutionerade fönsterbranschen genom utvecklingen av produkten Maximal Compact; ett fönster som monteras in i befintlig karm och som möjliggör snabba och effektiva fönsterbyten med minimala störningar och skador. Men Maximalfönster stannar inte där. Erika Parneborg beskriver företagets framtidsplaner och lyfter särskilt de hållbarhetskrav som nu ställs på leverantörerna.

Vi vill naturligtvis växa och nå ut till ännu fler kunder i Sverige. Vi ser att kunderna i allt större utsträckning ställer krav på hållbarhet och miljöfrämjande initiativ på oss som leverantör, så vi kommer fortsätta att arbeta med hållbarhetsfrågor både för produkt och process, säger Erika.

Vid en dialog mellan Maximalfönster och Sandbacka Science Park diskuterades möjliga vägar framåt för företaget i Åshammar just när det gäller hållbarhet.

Vi hade ett par möten för att diskutera vilket stöd som fanns att tillgå för vår verksamhet och det landade i en innovationscheck. Som litet bolag är man glad för all extern kompetens man kan få tillgång till, säger Erika.

Innovationscheckar tilldelas små och medelstora företag som befinner sig i en utvecklings- eller innovationsfas och som uppfyller vissa kriterier – något som Maximalfönster gjorde.

Tidigt stod det klart att vi som företag uppfyllde kraven för innovationschecken. Vi hade behoven, den geografiska positionen, storleken och en organisatorisk jämställdhet som väl matchade kriterierna, fortsätter hon.

Ett viktigt första steg var att förstå och beskriva företagets behov för att sedan utvärdera och prioritera dessa med stöd från Sandbacka Science Park.

Vi tittade tillsammans med Maximalfönster på vilken typ av konsultstöd som bäst lämpade sig för deras utvecklingsarbete och vilket ekonomiskt stöd som matchade utifrån företagets behov. Innovationschecken blev formen för detta och nu kan de satsa på utvecklingen av spårbarheten i sin produktion, säger Peter Andersson, innovationscoach på Sandbacka Science Park.

Vi påbörjade denna process relativt sent under 2022 så kartläggning, uppdragsformulering, resurssök och godkännande genomfördes under en kort och intensiv period, säger Erika.

För att kunna arbeta mer fokuserat med produktionskvalitet vill Maximalfönster öka spårbarheten i sin produktion. Den ursprungliga planen var att innovationschecken skulle finansiera en förstudie för en digitaliserad lösning på spårbarhet, något som senare visade sig vara ett för stort steg att börja med.

Efter ett par workshops hade vi bantat ner scopet till att säkerställa att vi hade en korrekt utformad arbetsprocess, ett enklare systemstöd samt en fingervisning om hur vi eventuellt kan gå vidare med arbetet i framtiden och göra kvalitetsarbetet mer digitaliserat, säger Erika.

Innovationschecken användes istället till att finansiera en konsult som på ett enkelt och konkret sätt förtydligade vilka ytterligare steg Maximalfönster behövde ta i sin produktionsprocess för att hindra att material med kvalitetsbrister kom in i produktionen.

Det utvecklade systemstödet ökar spårbarheten på ingående material och vi kan stoppa produktionen i tid så att kvalitetsbristerna inte påverkar slutprodukten. Detta kommer att ge oss en effektivare produktion med mindre svinn i både material och arbetstid, samt bidra till ökad kundnöjdhet genom förbättrad kvalitet, fortsätter Erika.

Nu är den teoretiska grunden lagd och det är dags för oss att ta vid internt och implementera både process och systemstöd, avslutar hon.

Linnea Gibbs

Erika Parneborg, VD på Maximalfönster

Anna

Vill du veta mer om Maximalfönster?

Kontakta Erika Parneborg, VD på Maximalfönster

Om innovationscheckarna

Innovationscheckarna har initierats av Vinnova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och koordineras via SISP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till syfte att stärka små och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Sandbacka Science Park erhåller finansiering via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Gävleborg genom projektet Allmänna främjande insatser.

EU-logo
Region Gävleborg logo

Övrigt